Balíček vedľajších školení 30.08.2022 18:00

Školiteľ:

70.00 €

Balíček preškolení za zvýhodnenú cenu

Identifikácia agenta, nie jeho meno
Identifikácia agenta, nie jeho meno
Zadaním Vášho emailu potvrdzujete Váš súhlas so zaslaním informácí poskytovaných podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a na zaslanie potvrdenie o objednaní vstupného semináru
V prípade webináru cez Youtube použite gmail účet.
Telefónne číslo v medzinárodnom tvare +421
Som si vedomý/á toho, že pokračovaním v objednávke potvrdzujem: (i) oboznámenie sa s obsahom a charaktrom základného seminára; (ii) záujem o prihlásenie sa na vstupný seminár; (iii) znalosť ceny za vstupný seminár; (iv) znalosť informácii o následkoch pandémie Corona výrusu; (v) súhlas s Obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj informácie podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a boli mi doručené na zadaný email a znalosť toho, že ich znenie nájdem na tomto mieste. Som si vedomý/á toho, že pokračovaním v objednávke potvrdzujem, že súhlasím so začatím poskytovania vstupného seminára pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzujem, že som bol poučený tom, že udelením tohto súhlasu absolvovaním seminára strácam právo na odstúpenie od zmluvy, uvedené vyplýva aj z obchodných podmienok.
Prečítajte si prosím obsah svojho súhlasu a obsah poučenia.

Prečítajte si prosím svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Akadémia +, s. r. o., ktorý môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.